Wat kan ellende- bijvoorbeeld een burn-out- je brengen? Dit is een zeer interessante vraag en als je hem stelt aan mensen waarbij hun burn-out al wat jaren geleden is, dan zal een deel antwoorden: het heeft mij sterker gemaakt!

Niet alleen de zwar(t)e kant domineert bij deze mensen, maar juist ook de transformatie en groei die ze mee hebben meegemaakt. En het resultaat van die transformatie en groei? Een hoger niveau van leven. Dit uit zich bijvoorbeeld in meer waardering voor het leven, meer in verbinding staan met zichzelf en anderen, en/of persoonlijke kracht ervaren.

Maar wat is die transformatie dan? En hoe kan je dit versterken, zodat jij (iedereen!) sterker wordt door ellende?

Sterker door ellende
Greet Vonk en Anja Jongkind hebben er een zeer interessant boek over geschreven, Sterker door ellende. In dit boek spreken ze uitgebreid over wat ze in de wetenschap Post Traumatische groei noemen. Dit boek is zeker de moeite waard om te lezen. En niet alleen bij het doormaken van een burn-out, maar ook als je in je leven te maken hebt (gehad) met ander soort ellende. Bijvoorbeeld verlies van een dierbaar persoon of ziekte.

 

Post traumatische groei

 

 

 

 

 

 

 

Bovenstaand plaatje (uit het boek Sterker door ellende) illustreert wat er kan gebeuren als mensen met een tegenslag te maken krijgen. Het start met bezwijken, vervolgens kunnen we in een overlevingstand terecht komen, we kunnen herstellen en zelf een groei meemaken.

De huidige publieke opvatting en ook de gezondheidszorg is met name gericht op herstel. Daarom ervaart niet iedereen (of in mindere mate) een transformatie en groei na een burn-out of ander soort ellende. Focus ligt bij herstel namelijk op klachtenvermindering en symptoombestrijding. Het reduceren van de klachten zodat je je niet voelt zoals je nu voelt. En dit is zonde, want juist die bovenste blauwe boog van groei (zie plaatje) zorgt ervoor dat iemand niet blijvend een stempel krijgt van ‘is kwetsbaar en moet vooral op grenzen letten’, maar juist sterker en veerkrachtiger uit de strijd komt. En dit laatste willen we toch?

Posttraumatische groei
Posttraumatische groei is zowel een proces en een resultaat. In het boek van Greet Vonk en Anja Jongkind komt uitgebreid aan bod hoe je het Posttraumatische groeiproces kan laten ontstaan. Casussen uit hun coaching praktijk komen volop aan bod.

Kort samengevat zeggen ze het volgende:

Het bewerkstellingen van een Posttraumatische groei begint bij (h)erkennen dat groei in moeilijke periode mogelijk is. Als je het zo leest lijkt dit een inkopper, maar het beeld dat wij in de maatschappij hebben is juist het tegenovergestelde. Het beeld dat je blijvend beschadigd bent na bijvoorbeeld een burn-out (in dit artikel lees je meer over burn-out). Dat je vooral voorzichtig moet zijn, grenzen moet leren aangeven of niet meer zoveel kan hebben.

Daarnaast ligt de focus op diepgaande bewustwording van al je krachten, talenten, mogelijkheden en capaciteiten. Dat je jouw krachten leert hanteren in plaats van dat ze jou hanteren (lees: de overhand nemen). Hierbij gaat het meestal ook om het herdefiniëren van wat negatief en positief is. Als je vaak genoeg hebt gehoord dat jouw perfectionisme een probleem vormt, dan ga je dit als zodanig zien. Iets negatiefs waar je vanaf moet. Echter perfectionisme gaat over zorgvuldig willen werken en kwaliteit willen leveren. Een mooie kwaliteit die, als je het hanteert en weet wanneer in te zetten, echt voor mooie uitkomsten kan zorgen.

Het bewerkstelligen van Posttraumatische groei houdt overigens niet in dat een bepaalde pijn of verlies er niet meer is. Het proces waar je doorheen gaat is nog steeds hobbelig en van tijd tot tijd zeer zwaar. Anja Jongkind en Greet Vonk hebben dit mooi verwoord aan het begin van hun boek:

“Moeilijke tijden zijn ook cadeautjes, hoe lastig ze ook zijn. Helaas zitten ze wel verpakt in prikkeldraad. Niemand weet wat in jouw cadeautje zit. Het enige wat wel bekend is, is dat iedereen die jou is voorgegaan het uitpakken van zijn cadeau meer dan de moeite waard vond.’

In het boek Sterker door ellende lees nog tal van voorbeelden en informatie over het bewerkstelligen van Posttraumatische groei. Leuk nieuws 😀, wij mogen 2 boeken weggeven onder onze lezers. Ga naar het Facebook of Instagram account van Moeders in de maatschappij en reageer op de ‘winactie’ post over Posttraumatische groei. Onder de reacties verloten we de 2 boeken.

 

Foto bij bericht: Faris Mohammed on Unsplash